Jagan – JAGAN SP. Z O.O.

Firma Jagan, obecnie lider na polskim rynku, specjalizujący się w produkcji tulei papierowych spiralnie zwijanych powstała w 2013 roku.

JAGAN EU PROJECTS

PARP: NEW TECHNOLOGY IMPLEMENTATION PROJECT

NCBIR : R&D PROJECT

PARP: NEW TECHNOLOGY IMPLEMENTATION PROJECT

BENEFICIARY

JAGAN Sp. z o.o.

VOIVODSHIP

Podkarpackie

POVIAT

Rzeszowski

VALUE OF EU FUNDING

2 941 610,00 PLN

TOTAL VALUE OF THE PROJECT

5 168 829,00 PLN

zał. 2 tablica
zał 3 tablica

PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FROM THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND UNDER THE EASTERN POLAND OPERATIONAL PROGRAMME. PROJECT IMPLEMENTED UNDER THE COMPETITION OF THE POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT.

CO-FINANCING BY PARP

We are pleased to announce the positive assessment by PARP experts of the investment leading to the implementation of innovative products in Eastern Poland based on the results of research and development work of the company JAGAN.

he project has received funding under sub-measure 1.3.1 Implementation of innovations by SMEs, Eastern Poland Operational Program 2014-2020.

List of projects that met the project selection criteria and received the required number of points.

NCBiR: PROJEKT B+R

BENEFICIARY

JAGAN Sp. z o.o.

VOIVODSHIP

Podkarpackie

POVIAT

Rzeszowski

VALUE OF EU FUNDING

5 225 930,00 PLN

TOTAL VALUE OF THE PROJECT

7 411 400,00 PLN

PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FROM THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND UNDER THE INTELLIGENT DEVELOPMENT PROGRAM. PROJECT IMPLEMENTED UNDER THE NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER COMPETITION: FAST TRACK.

JAGAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw announces that it has entered into contract No. POIR.01.01.01-00-0840/21-00 for the project entitled "Development of automated technology of high structure condensation for production of innovative paper sleeves with improved strength parameters" carried out under Action 1.1. R&D projects of enterprises, Sub-measure 1.1.1. Industrial research and development works carried out by enterprises of the Operational Program Intelligent Development 2014 - 2020 co-financed from the European Regional Development Fund.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej, wspomaganej komputerowo, kompleksowo monitorowanej technologii wytwarzania cienkościennych tulei i rur papierowych spełniających wysokie (nawet ekstremalnie) wymagania odporności mechanicznej o zawężonej tolerancji kształtu, wymiarów, chropowatości powierzchni i jakości złącza, mające zastosowania specjalne w różnych sektorach przemysłu.

 

Pierwsza faza projektu składa się z badań przemysłowych, których doświadczenia ukierunkowane są na dobór i badania surowca w postaci papieru i kleju pod kątem wielu parametrów technicznych. Szczegółowe wyselekcjonowanie właściwych materiałów wsadowych oraz metod ich łączenia będzie wspomagane matematycznym modelowaniem i symulacjami, a rezultat pozwoli na dobór surowców w taki sposób, aby możliwe było skonstruowanie tulei nowej generacji w końcowej fazie projektu. W celu nabycia nowej wiedzy zostanie opracowana platforma laboratoryjna, na której będzie zainstalowana i testowana innowacyjna technologia oraz weryfikowana jej poprawność działania. Hipotezy i wnioski przedstawione w raporcie kończącym badania przemysłowe pozwolą na kompleksową ocenę jakości i efektywności opracowanych procesów oraz zadecydują o gotowości do rozpoczęcia prac rozwojowych.

 

Druga faza projektu to eksperymentalne prace rozwojowe, ukierunkowane na dostarczenie argumentów za skutecznością działania proponowanego rozwiązania technologicznego, poprawnością doboru i współdziałania jednostkowych procesów oraz prototypowych podzespołów urządzenia pilotażowego. Wspomagana komputerowo, kompleksowo monitorowana technologia, zapewni konkurencyjność i ekologię wytwarzania. Wprowadzone modyfikacje i opracowana technologia całkowicie innowacyjnego procesu produkcji, umożliwi wytworzenie tulei papierowej o właściwościach i parametrach pożądanych przez rynek, a nieosiągalnych aktualnie przez producentów. Wynikające z jej zastosowania produkty będą wdrożone na rynek polski oraz zagraniczny, w różnych sektorach przemysłu.

Scroll to top