Aktualne
oferty pracy​

Aktualne oferty pracy

Pliki:

Załącznik 1 

Zakres obowiązków:
• obsługa transportu wewnętrznego, załadunek i rozładunek surowców i produktów gotowych
• pomoc w procesie produkcyjnym, nadzorowanie dozowania surowców, procesu pakowania i paletyzowania

Wymagania:
• dobra organizacja pracy
• zdolności manualne
• dyspozycyjność – praca w systemie trzyzmianowym
• doświadczenie zawodowe mile widziane

Oferujemy:
• wsparcie stanowiskowe
• możliwość dalszego rozwoju w nowo wdrażanych projektach produktowych oraz procesowych
• pracę z młodym zespołem przy wdrażaniu nowych produktów na rynek
• umowę o pracę i wynagrodzenie

Jeśli chciał(a)byś dołączyć do firmy, w której zdobędziesz nowe doświadczenia wyślij swoje CV na adres:
biuro@jagan.biz
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia
niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych
Osobowych i możliwości ich poprawiania. (Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych
osobowych w procesie rekrutacji.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w
przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich
Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w
każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. (Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na
ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji.)

Pliki: 

Załącznik 1 

Zakres obowiązków:
• obsługa procesu technologicznego
• nadzorowanie i sterowanie urządzeniami w procesie produkcyjnym

Wymagania:
• dobra organizacja pracy
• zdolności manualne
• umiejętność czytania instrukcji technicznych
• dyspozycyjność – praca w systemie trzyzmianowym
• doświadczenie zawodowe mile widziane

Oferujemy:
• profesjonalne wdrożenie i wsparcie
• doskonalenie kompetencji poprzez udział w nowo wdrażanych projektach produktowych oraz procesowych
• pracę z młodym zespołem przy wdrażaniu nowych technologii
• umowę o pracę i wynagrodzenie

Jeśli chciał(a)byś dołączyć do firmy, w której zdobędziesz nowe doświadczenia wyślij swoje CV na adres:
biuro@jagan.biz
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia
niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych
Osobowych i możliwości ich poprawiania. (Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych
osobowych w procesie rekrutacji.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w
przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich
Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w
każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. (Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na
ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji.)