Jagan – JAGAN SP. Z O.O.

Firma Jagan, obecnie lider na polskim rynku, specjalizujący się w produkcji tulei papierowych spiralnie zwijanych powstała w 2013 roku.

JAGAN UNIÓS PROJKETEK

PARP: ÚJ TECHNOLÓGIA BEVEZEÉSI PROJEKT

NCBIR : PROJEKT K+F

PARP: ÚJ TECHNOLÓGIA BEVEZEÉSI PROJEKT

KEDVEZMÉNYEZETT

JAGAN Sp. z o.o.

MEGYE

Podkarpackie

JÁRÁS

Rzeszowski

EU TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

2 941 610,00 PLN

PROJEKT ÖSSZÉRTÉKE

5 168 829,00 PLN

zał. 2 tablica
zał 3 tablica

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAPBÓL TÁRSFINANSZÍROZOTT PROJEKT A KELET LENGYELORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KERETEIN BELÜL. A LENGYEL VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG VERSENY KERETEIN BELÜL VÉGREHAJTOTT PROJEKT.

PARP ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT

Örömmel értesítjük az innovációs termékek bevezetésére irányúló, JAGAN társaság kutató-fejlesztő munka eredménye alapján, Kelet Lengyelországi beruházás PARP szakértői által való pozitív értékeléséről.

A projekt 1.3.1. altevékenység - Innováció bevezetése Kis és Közepes Cégek által – keretein belül Kelet Lengyelország 2014-2020 Operatív Programból kapott támogatást.

Projektek listája, amelyek kielégítették a projektek kiválasztási kritériumait és a szükséges pontszámot érték el.

NCBiR: PROJEKT K+F

KEDVEZMÉNYEZETT

JAGAN Sp. z o.o.

MEGYE

Podkarpackie

JÁRÁS

Rzeszowski

EU TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

5 225 930,00 PLN

PROJEKT ÖSSZÉRTÉKE

7 411 400,00 PLN

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT PROJEKT AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ESZKÖZEIBŐL AZ INTELLIGENS NÖVEKEDÉSI PROGRAM KERETEIN BELÜL. A ORSZÁGOS KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KÖZPONT VERSENY KERETEIN BELÜL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKT: GYORS PÁLYA.

Varsói székhelyű JAGAN korlátolt felelősségű társaság értesíti, hogy POIR.01.01.01-00-0840/21-00 számú szerződést kötött a „A megnövelt szilárdsági paraméterekkel rendelkező innovációs papír hüvelyek gyártására szolgáló, automatizált magas szerkezeti kondenzáció technológia kidolgozása” című projekt teljesítésére, amely 1.1. Cégek K + F projektek Tevékenységen, 1.1.1. A 2014-2020 Intelligens Fejlődés Operatív Program cégjei által teljesített ipari kutatások és fejlesztési munkák Altevékenységén belül teljesül, társfinanszírozásban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej, wspomaganej komputerowo, kompleksowo monitorowanej technologii wytwarzania cienkościennych tulei i rur papierowych spełniających wysokie (nawet ekstremalnie) wymagania odporności mechanicznej o zawężonej tolerancji kształtu, wymiarów, chropowatości powierzchni i jakości złącza, mające zastosowania specjalne w różnych sektorach przemysłu.

 

Pierwsza faza projektu składa się z badań przemysłowych, których doświadczenia ukierunkowane są na dobór i badania surowca w postaci papieru i kleju pod kątem wielu parametrów technicznych. Szczegółowe wyselekcjonowanie właściwych materiałów wsadowych oraz metod ich łączenia będzie wspomagane matematycznym modelowaniem i symulacjami, a rezultat pozwoli na dobór surowców w taki sposób, aby możliwe było skonstruowanie tulei nowej generacji w końcowej fazie projektu. W celu nabycia nowej wiedzy zostanie opracowana platforma laboratoryjna, na której będzie zainstalowana i testowana innowacyjna technologia oraz weryfikowana jej poprawność działania. Hipotezy i wnioski przedstawione w raporcie kończącym badania przemysłowe pozwolą na kompleksową ocenę jakości i efektywności opracowanych procesów oraz zadecydują o gotowości do rozpoczęcia prac rozwojowych.

 

Druga faza projektu to eksperymentalne prace rozwojowe, ukierunkowane na dostarczenie argumentów za skutecznością działania proponowanego rozwiązania technologicznego, poprawnością doboru i współdziałania jednostkowych procesów oraz prototypowych podzespołów urządzenia pilotażowego. Wspomagana komputerowo, kompleksowo monitorowana technologia, zapewni konkurencyjność i ekologię wytwarzania. Wprowadzone modyfikacje i opracowana technologia całkowicie innowacyjnego procesu produkcji, umożliwi wytworzenie tulei papierowej o właściwościach i parametrach pożądanych przez rynek, a nieosiągalnych aktualnie przez producentów. Wynikające z jej zastosowania produkty będą wdrożone na rynek polski oraz zagraniczny, w różnych sektorach przemysłu.

Scroll to top