Właściwości,
za które ręczymy

Najnowocześniejsze laboratorium w Europie

W naszej firmie kluczową rolę odgrywa jakość oferowanego produktu, dlatego też posiadamy najnowocześniejsze i w pełni wyposażone laboratorium, w którym testowane są surowce w postaci papieru i kleju oraz produkty finalne na każdym etapie procesu produkcji.

Surowce testujemy w następujących zakresach:

– Pomiar stopnia absorpcji wody przez papier/tekturę litą (Cobb Sizing Tester)
– Pomiar siły rozdzielającej warstwy papieru/tektury (Internal Bond Tester)
– Pomiar wytrzymałości papieru/tektury na zrywanie oraz rozciągliwość na sucho (Vertical Tensile Tester)
– Pomiar wytrzymałości papieru/tektury na przedarcie (Elmendorf)
– Pomiar wytrzymałości papieru/tektury na przepuklenie (Bursting Strength Tester)
– Pomiar grubości papieru/tektury
– Pomiar wytrzymałości papieru/tektury na ściskanie przy krótkim wpięciu (Compressive Strength Tester SCT)
– Pomiar przepuszczalności powietrza (Air Permeance Tester)
– Pomiar szorstkości papieru/tektury (Roughness Tester)
– Lepkość kleju metodą Brookfielda
– Lepkość kleju metodą FORD CUP
– Badanie stopnia pH i zawartości suchej masy

BADANIE WYROBU GOTOWEGO

Przewiń na górę